Ασφάλειες αστικής ευθύνης

Ασφάλειες αστικής ευθύνης με κάλυψη δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών.

Για την ασφάλιση αστικής ευθύνης μπορούμε να σας προσφέρουμε:

• Προσωπική φροντίδα.
• Μελέτη των αναγκών σας
• Δυνατότητα επιλογής και παρουσίαση συμβολαίων απο διαφορετικές εταιρείες ασφάλισης.
• Αποστολή του ασφαλιστηρίου σας με email ή με courier στον χώρο σας.
• Άμεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια.

Προσοχή

  • "Η ασφάλιση αστικής ευθύνης αναλαμβάνει την προστασία σας σε περίπτωση ανάγκης καλύπτοντας απαιτητές αποζημιώσεις, δικαστικά έξοδα και δικηγορικές αμοιβές"
  • - Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης θα είστε καλυμμένοι όποτε το χρειαστείτε.