Περιβάλλον χρηστών

Όνομα χρήστη:

Κωδικός:


ΕΙΣΟΔΟΣ

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, πατήστε εδώ για την διαδικασία ανάκτησης του.
**Το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης μπορούν να τα αποκτήσουν μόνο πελάτες του λογιστικού γραφείου freetax.gr και εφόσον εξεταστεί και εγκριθεί η διαδικασία από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, παρακαλούμε να