Όροι χρήσης και πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του ιστοχώρου freetax.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ιστοχώρος freetax.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του freetax.gr

Ποια στοιχεία συλλέγουμε και για ποιο σκοπό.

  1. Διεύθυνση IP
    H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ επισκέπτεται το freetax.gr, η οποία χρησιμοποιείται για στατιστικά στοιχεία και σε περιπτώσεις κακής χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. απάτης, επίθεσης κ.λ.π. ενάντια στο freetax.gr), για τον εντοπισμό του ατόμου που έκανε την απάτη αυτή.
  2. Προσωπικά στοιχεία
    Το freetax.gr συλλέγει μέσω της εγγραφής ενός επισκέπτη τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,ΑΦΜ,κινητό τηλέφωνο και χώρα διαμονής) ή τα στοιχεία της επιχείρησης σας, τα οποία χρησιμοποιούνται για στατιστικά στοιχεία, έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων, επικοινωνία για ζητήματα που έχουν σχέση με το freetax.gr.
  3. Φορολογικά στοιχεία

Μέσω της online εφαρμογής του freetax.gr διατηρούμε αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα φορολογικά έγγραφα με τα οποία έχει ασχοληθεί το προσωπικό του freetax.gr. Ενδεικτικά αναφέρουμε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. , αποδείξεις πληρωμής κ.α. για την γρήγορή πρόσβαση σας, μέσω του λογαριασμού σας καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια έχει να κάνει με την διαχείριση του λογαριασμού σας.

Cookies
Το freetax.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του site.

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες")
Το site του freetax.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το freetax.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν, ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των web sites αυτών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site του freetax.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, της Αθ. Μπαλαγιάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη