Επιδοτήσεις

Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης είναι οι επιδοτήσεις των επιχειρήσεων μέσω κονδυλίων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής ένωσης

Για την επιδότηση της επιχείρησης σας μπορούμε να σας προσφέρουμε:

•Συζήτηση και αξιολόγηση του υποψηφίου επενδυτή.
•Αρχικός σχεδιασμός της επένδυσης.
•Σωστή ενημέρωση σχετικά με το πιο κατάλληλο πρόγραμμα επιδότησης.
•Άμεση ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του φακέλου σας.
•Καθοδήγηση για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών και έλεγχος της επιλεξιμότητας.
•Σωστή και πλήρης σύνταξη και υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο φορέα για την εξασφάλιση της έγκρισής του.
•Εξωτερικές εργασίες για αναγκαία έγγραφα από δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ΔΟΥ κλπ, σε όλη την πορεία και τα διάφορα στάδια του προγράμματος.
• Λογαριασμό στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών σας.
• Διάθεση όλων των αποδείξεων πληρωμής και των δηλώσεων, μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, τα οποία μπορείτε να εκτυπώσετε απο τον χώρο σας με ένα κλίκ.

Προσοχή

  • "Για να αποφύγετε τις υψηλές χρεώσεις δημιουργίας φακέλου επιδότησης, απευθύνθείτε σε έναν από τους εξειδικευμένους λογιστές του freetax.gr ώστε να σας βοηθήσουν στην σύνταξη και την κατάθεση του"
  • - Με το freetax.gr ξεχνάτε το κόστος σύστασης φακέλου επιδότησης.