Μισθοδοσία

Το λογιστικό γραφείο freetax.gr παρέχει μηχανογραφημένο σύστημα μισθοδοσίας και αναλυτική ενημέρωση των υποχρεώσεων σας

Για την μισθοδοσία του προσωπικού σας μπορούμε να σας προσφέρουμε:

• Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις.
• Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ (ενσήμων) στο ΙΚΑ.
• Εκπροσώπηση σε επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία για κάθε παλαιότερο και μη θέμα παραβάσεων και ασφαλιστικών διαφορών με σκοπό την ελάχιστη επιβάρυνση των πελατών μας.
• Συμβουλές σε εργατικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.
• Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών ηλεκτρονικά μέσω e-banking.
• Λογαριασμό στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών σας.
• Διάθεση όλων των αποδείξεων πληρωμής και των δηλώσεων, μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, τα οποία μπορείτε να εκτυπώσετε απο τον χώρο σας με ένα κλίκ.
• Υπολογιστικά Reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας.
• Όλες τις εξωτερικές εργασίες κάθε εργατικού θέματος.

Προσοχή

  • "Οι ασάφειες του εργατικού δικαίου και τα πολύ υψηλά πρόστιμα, καθιστούν απαραίτητη την σωστή διαχείριση των υποχρεώσεων σας έναντι των υπαλλήλων σας, απο το πιο εξελιγμένο λογιστικό γραφείο στην Ελλάδα, το freetax.gr"
  • - Προστασία απο πρόστιμα λόγω λαθών και υπεύθυνη διαχείριση όλων των υποχρεώσεων σας, έναντι των υπαλλήλων σας.